ITÄ-HÄME LEHTI 08.01.2022 ÄÄNESTÄMÄLLÄ VOIT VAIKUTTAA !

ÄÄNESTÄMÄLLÄ VOIT VAIKUTTAA !

Aluevaalit järjestetään ja Hyvinvointialue aloittaa toimintansa haluttiin tai ei.  Vuosi sitten korona siirsi

kunnallisvaaleja.  Nyt koronalla ei ole voimaa siirtää aluevaaleja. Korona pandemian riehuessa keskuudessamme monet ovat kovin epätietoisia, mistä aluevaaleissa on kysymys?  Pelko alhaisesta äänestysprosentista on aiheellinen, sillä jossain määrin vieraaksi on jäänyt uudistuksen sisältö. 

Sote-soppaa keitettiin eri kattiloissa toistakymmentä vuotta eri hallitusten toimesta, muutaman kerran

keitos paloi pohjaan.  Nykyinen hallitus sai keiton kypsäksi ja uudistus on valmis.  Joidenkin mielestä

keitokseen jäi hieman kattilan makua.  Oikeutetusti kannetaan huolta taloudesta, riittävätkö rahat?

Onko henkilökuntaa saatavilla riittävästi turvaamaan hoitajamitoitukset.  Saadaanko palvelut joka niemeen notkoon saarelmaa, keskittyvätkö palvelut liikaa keskuskaupunkeihin.  Lähipalvelut ovat keskiössä.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy ensi vuoden alusta alkaen

21 hyvinvointialueen vastuulle.  Näissä ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittava aluevaltuusto.

Päijät-Hämeessä on osittainen varauduttu tulevaan niin, etteivät muutokset ole kohtuuttoman suuria alueemme asukkaille.  Eniten muutosta nykyiseen tulee tapahtumaan Heinolassa ja jonkin verran myös Sysmässä.   Heinola ja Sysmä on olleet oman tiensä kulkijoita ja hoitaneet perusterveydenhoidon ja sosiaalihuollon mallikkaasti.  Sysmä on tehnyt pitkäaikaisen kokonaisulkoistuksen yksityisen toimijan kanssa, mikä on voimassa myös tulevalla hyvinvointialueella.  Heinola on tuottanut itse perusterveydenhoidon ja sosiaalihuollon palvelut, käyttäen yksityisen sektorin palveluja apunaan, esim.  terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppu vastaanotossa. Mutta ollen itse ”kuskin paikalla”, toisin kuin Harjun Terveys Oy:ssä Lahdessa, jossa PhSote on vähemmistöosakas.  Heinolassa erikoissairaanhoidon täydentäjänä toimivan Coronarian palvelut ovat olleet hyvä lisäpalvelu myös lähikunnille.

Toivoa sopii, että Heinolan hyvät lähipalvelut ovat voimassa myös tulevaissuudessakin ja niistä tulisi käytäntö koko uudella hyvinvointialueella.  Alustavasti PhSoten virkahenkilöjohto on suhtautunut hyvin myönteisesti Heinolan lähipalvelujen säilymiseen nykyisellään.   Ympäristöterveydenhuollon ”laatikkoleikki” Päijät-Hämeessä on vielä kesken.  Erikoissairaanhoitoon alueella ei tule hallinnollisia muutoksia, sillä kaikki alueen kunnat kuuluvan PhSoten erikoissairaanhoidon alaisuuteen.  Valmistelussa olevien päätöksentekotoimielimien osalta tulee pidättäytyä turhien hillotolppien rakentelusta.

Heinola, 03.01.2022

Heimo Riutta, Heinola

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pj.

Kaupunginvaltuuston 1.vpj.

Aluevaaliehdokas, sdp