Heimo Riutta

Yhdistyksen puheenjohtajan, valtuutettu Heimo Riutan kirjoituksia

Säilytetään Heinolan hyvät sote-palvelut 

Viitaten kaupunginhallituksen 1. Vpj. Fuat Wafinin Itä-Häme lehdessä 10.12.21 kirjoitukseen.  Wafin on ottanut viime aikoina runsaasti palstatilaa paikallislehdessä.  Wafin on  kirjoituksissaan voimakkaasti ottanut kantaa tulevaan hyvinvointialue uudistukseen, usein melko kriittiseen sävyyn.
Sitävastoin Heinolan sote on saanut oikeutetusti perusteltua suitsutusta. Olen suurelta osin samaa mieltä Wafinin 10.12. kirjoituksen asiakysymyksistä.

Tuntuu todella hyvältä, että kokenut kokoomuslainen kunnallispolitiikko arvostaa Heinolan  sosiaali-ja terveyslautakunnassa   tehtyjä päätöksiä, joita johtamani lautakunta  on viimeisen kahdeksan vuoden aikana tehnyt.  Mutta ei pidä unohtaa henkilökuntaa, joka on sitoutunut ja onnistunut toimimaan kaikkien heinolalaisten parhaaksi.


Mielestäni kaiken hyvä alku oli, kun Heinola ei antanut sosiaalihuollon- ja terveydenhoidon järjestämisvastuutaan Päijät-Hämeen alueelle perustetulle PhHykylle nykyiselle PhSotelle.  Muistin virkistämiseksi osa Heinolan kokoomuslaisista oli jyrkästi Lahteen siirron kannalla, ei ”toveri” Wafin, kiitos siitä.

Itselleni ratkaisu oli poliittisen urani huippuhetkiä, kun emme lähteneet ns. Lahden sosiaali-terveyslautakunnaksi, sillä toiminhan näkyvästi palvelujen Heinolassa säilyttämisen puolesta. Sosialidemokraatit eivät vastusta yksityistä sosiaali-terveydenhoitoa, jos julkinen sektori eli maksaja on kuskin paikalla. 

Heinolassa on todellakin toimittu hyvässä yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa, erityisesti parin viimeisen valtuustokauden aikana.  Coronarian erikoissairaanhoidon palvelut ovat onnistunut ratkaisu, siinä toteutuu hyvin, että Heinola on isäntä jaCoronaria tuottaa palvelut.  Ilta- ja viikonloppuvastaanotto on Heinolan terveydenhoidon helmiä, joka vahvistaa perusterveydenhoidon palveluja. Vanhusten palveluasumisessa yksityiset palveluntuottajat vastaavat yli puolesta toiminnasta.  

Maan nykyinen hallituskin kannustaa lähipalveluihin, eikö nämä ole todellisia  lähipalveluja? Mielestäni ovat ja ne tulee säilyttää tulevaisuudessakin. Fuat Wafinin pelko, että yksityisten   palvelujen tuottajat lakaistaan pois tulevassa  sotessa, ei pidä paikkaansa.  Mutta yksityiset Firmat eivät saa maksimoida voittojaan ja siirtää niitä suomalaisen verotuksen ulkopuolelle ulkomaille.

Olen samaa mieltä Wafin kanssa siitä, että tulevissa aluevaaleissa tulee Päijät-Hämeen aluevaltuustoon saada heinolalaisia päättäjiä.

Heimo Riutta,

HeinolaSosiaali-terveyslautakunnan pj.

Valtuuston 1. vpj.

Aluevaaliehdokas, sdp


Äänestämällä voit vaikuttaa

Aluevaalit järjestetään ja Hyvinvointialue aloittaa toimintansa haluttiin tai ei.  Vuosi sitten korona siirsi

kunnallisvaaleja.  Nyt koronalla ei ole voimaa siirtää aluevaaleja. Korona pandemian riehuessa keskuudessamme monet ovat kovin epätietoisia, mistä aluevaaleissa on kysymys?  Pelko alhaisesta äänestysprosentista on aiheellinen, sillä jossain määrin vieraaksi on jäänyt uudistuksen sisältö. 

Sote-soppaa keitettiin eri kattiloissa toistakymmentä vuotta eri hallitusten toimesta, muutaman kerran

keitos paloi pohjaan.  Nykyinen hallitus sai keiton kypsäksi ja uudistus on valmis.  Joidenkin mielestä

keitokseen jäi hieman kattilan makua.  Oikeutetusti kannetaan huolta taloudesta, riittävätkö rahat?

Onko henkilökuntaa saatavilla riittävästi turvaamaan hoitajamitoitukset.  Saadaanko palvelut joka niemeen notkoon saarelmaa, keskittyvätkö palvelut liikaa keskuskaupunkeihin.  Lähipalvelut ovat keskiössä.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy ensi vuoden alusta alkaen

21 hyvinvointialueen vastuulle.  Näissä ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittava aluevaltuusto.

Päijät-Hämeessä on osittainen varauduttu tulevaan niin, etteivät muutokset ole kohtuuttoman suuria alueemme asukkaille.  Eniten muutosta nykyiseen tulee tapahtumaan Heinolassa ja jonkin verran myös Sysmässä.   Heinola ja Sysmä on olleet oman tiensä kulkijoita ja hoitaneet perusterveydenhoidon ja sosiaalihuollon mallikkaasti.  Sysmä on tehnyt pitkäaikaisen kokonaisulkoistuksen yksityisen toimijan kanssa, mikä on voimassa myös tulevalla hyvinvointialueella.  Heinola on tuottanut itse perusterveydenhoidon ja sosiaalihuollon palvelut, käyttäen yksityisen sektorin palveluja apunaan, esim.  terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppu vastaanotossa. Mutta ollen itse ”kuskin paikalla”, toisin kuin Harjun Terveys Oy:ssä Lahdessa, jossa PhSote on vähemmistöosakas.  Heinolassa erikoissairaanhoidon täydentäjänä toimivan Coronarian palvelut ovat olleet hyvä lisäpalvelu myös lähikunnille.

Toivoa sopii, että Heinolan hyvät lähipalvelut ovat voimassa myös tulevaissuudessakin ja niistä tulisi käytäntö koko uudella hyvinvointialueella.  Alustavasti PhSoten virkahenkilöjohto on suhtautunut hyvin myönteisesti Heinolan lähipalvelujen säilymiseen nykyisellään.   Ympäristöterveydenhuollon ”laatikkoleikki” Päijät-Hämeessä on vielä kesken.  Erikoissairaanhoitoon alueella ei tule hallinnollisia muutoksia, sillä kaikki alueen kunnat kuuluvan PhSoten erikoissairaanhoidon alaisuuteen.  Valmistelussa olevien päätöksentekotoimielimien osalta tulee pidättäytyä turhien hillotolppien rakentelusta.

Heinola, 03.01.2022

Heimo Riutta, Heinola

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pj.

Kaupunginvaltuuston 1.vpj.

Aluevaaliehdokas, sdp