Kimmo Huvinen

Valtuutettu Kimmo Huvisen kirjoituksia

Aktiivisuutta uurnille, kun valitaan päättäjät paljon vartijoiksi

Julkaistu Itä-Hämeessä 1.11.2021


Aluevaalit lähestyvät ja vaikuttaa siltä, ettei iso osa ihmisistä tiedä, mitä on tapahtumassa. Paljon on myös juttuja siitä, onko sote-uudistuksessa mitään järkeä, ja ollaan huolissaan kokonaisveroasteen noususta hyvinvointialueuudistuksen johdosta.

Kysehän on siis sote-uudistuksesta, jossa luodaan 21 hyvinvointialuetta. Aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022 siten, että ennakkoäänestys on 12.–18.1. ja vaalipäivä sunnuntaina 23.1.2022.

HEINOLA KUULUU Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen, jonka ylintä päätäntävaltaa tulee pitämään hyvinvointialuevaltuusto, johon valitaan päättäjät Päijät-Hämeestä. Kunnat luovuttavat hyvinvointialueelle kaikki sote-toiminnot, eli Heinolankin tapauksessa noin 60 prosenttia budjetista siirtyy soten mukana hyvinvointialueelle.

Yhteensä hyvinvointialueen valtuustoon valitaan Päijät-Hämeessä 69 valtuutettua. Ennakkoarvio on, että Lahdesta tulisi 54 ja muista kunnista 15 valtuutettua Heinolan luvun ollessa neljä.

Tämä luonnollisesti aiheuttaa huolta lähipalveluiden säilymisestä Heinolassa ja muissa Lahden ympäristökunnissa. Uudistuksen pitäisi turvata palveluita sen voimaan tullessa, mutta kaikki ovat nähneet, kuinka kuntaliitoksissakin on käynyt, eli lähipalvelut ovat pikku hiljaa siirtyneet pois reuna-alueilta keskuksiin.

KUNTAVAALEISSA äänestysaktiivisuus jäi varsin vähäiseksi, ja kannustankin nyt ihmisiä aktivoitumaan, kun aluevaltuustoon valitaan päättäjät. Olen lähtökohtaisesti sitä mieltä, että ehdokkaalla olisi hyvä olla kokemusta päättäjänä ja verkostoja muiden kuntien päättäjiin, mutta ennen kaikkea tulisi löytyä aitoa mielenkiintoa lähteä asioita hoitamaan, sekä omata hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Luonnollisesti Heinolasta valittujen tulee ensisijaisesti pyrkiä toimimaan oman kunnan edunvalvojina tulevassa valtuustossa, mutta pidän kyllä erittäin tärkeänä, että pystyy hahmottamaan myös laajempia kokonaisuuksia. Se voi joskus tarkoittaa joidenkin lähipalveluiden katoamista, jotta koko alueen jokin palvelu saadaan turvattua, mutta se tarkoittaa mielestäni myös sitä, että asioita tulisi pohtia ja pyrkiä päättämään tasapuolisesti, eri ihmisiä ja alueita ajatellen.

KAIKEN EI tarvitse siirtyä keskuksiin, ja palveluihin pääseminen ja niiden järjestäminen pitäisi pyrkiä turvaamaan myös pienemmistä kunnista. Siis Heinolan edustajilta pitää löytyä osaamista ja jämäkkyyttä, mutta myös roppakaupalla neuvottelutaitoja ja ymmärrystä.

Ei voida kaivautua poteroihin ja lähtökohtaisesti vastustaa kaikkea, vaan saada hyvä yhteistyö toimimaan koko maakunnassa, se vaatii myös Lahdelta vastaan tulemista ja sen ymmärtämistä, ettei ole sopivaa tehdä päätöksiä Lahden kaupungin ”tallimääräyksillä”.

Vahva ja elinvoimainen Lahti olisi kehyskuntien etu, mutta näkisin että myös vahvat ja elinvoimaiset kehyskunnat tukisivat Lahtea, jolloin maakunta näyttäisi houkuttelevalta.

MITÄ TULEE uudistuksen järkevyyteen ja kokonaisveroasteeseen, niin onhan siihen syynsä, miksi sote-uudistusta on yritetty vuosikausia synnyttää. Kulujen kasvaminen ja väestön ikääntyminen on ollut jatkuvaa, eikä asiaan ole muutosta luvassa vielä aikoihin. Lisäksi henkilökunnan saatavuus ja jaksaminen aiheuttavat haasteita koko ajan enemmän.

Onhan siihen syynsä, miksi sote-uudistusta on yritetty vuosikausia synnyttää.

Kokonaisveroasteen nousua kammoksuville sanoisin mielipiteenäni, että uskoisin verotuksen nousevan enemmän ilman uudistusta ja että tarkoitushan on nimenomaan turvata myös pienempien kuntien pärjääminen.

Minulle tärkeimpiä asioita uudistuksessa ovat palveluiden turvaaminen, henkilökunnan määrän ja hyvinvoinnin varmistaminen, sekä tietysti hyvinvoivat ja onnelliset päijäthämäläiset ihmiset.

Kirjoittaja on heinolalainen kaupunginvaltuutettu Kimmo Huvinen (sd.).