Kirsi Lehtimäki

Valtuutettu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Lehtimäen kirjoituksia

Vammaispalvelut unohtuneet vaalikoneista

Vaalikoneissa arvokysymyksissä toistuvat samat kysymykset vaaleista toiseen. Näissä vaaleissa minua on erityisesti häirinnyt vammaisuuteen, vammaispalveluihin tai vammaisten asemaan yhteiskunnassa liittyvien kysymysten puuttuminen. Sote-vaaleissa ei voi jättää huomiotta ryhmää, joka Päijät-Hämeen alueella on yli 4500 erilaisten vammaispalveluiden käyttäjää.

Vaaleista toiseen vastaan kysymykseen, pitäisikö kunnassani nostaa salkoon Pride-lippu tai häiritseekö Pride-liputus minua. Vastaus: Ei häiritse. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustajat tekevät tärkeää työtä, vaikka en ole vaatinut sateenkaarilippuja kaupungintalon salkoihin. Ei tarvitse mennä historiassa kovin kauas, kun joudumme myöntämään, että meidän yhteiskunnassamme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia on kohdeltu väärin ja julmasti.

Ihmistä ei saa syrjiä etnisen taustan, uskonnon, poliittisen näkemyksen, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, sairauden, iän, raskauden tai monen muun syyn perusteella. Luetteloa erilaisista vähemmistöistä tai muista syrjinnälle altistavista tilanteista voi jatkaa pitkään.

Monissa yhteyksissä olen nostanut esiin vammaisten aseman työelämässä. Haluaisin liehuttaa lippua, jolla kiinnitetään huomiota vammaisten ihmisten asemaan työelämässä. Sote-vaaleissa tämäkin asia on ajankohtainen, koska kuntouttava työtoiminta on siirtymässä hyvinvointialueen järjestettäväksi.

Sote-vaaleissa olisin toivonut arvokysymystä, jossa olisin voinut viestiä, että teen työtä sellaisten alueellisten palveluiden puolesta, joissa toteutuvat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus, osallisuus ja syrjimättömyys. Se ei ole pois muilta palveluita tarvitsevilta. Vanhuksien asumisen asiat ovat oikeutetusti saaneet paljon huomiota keskusteluissa. Arvokas ja turvallinen vanhuus on yksi tärkeimmistä tavoitteista tulevaisuuden hyvinvointipalveluissa.

Koko Päijät-Hämeen alueella tehostetussa asumispalveluasumisessa asuu suuri joukko vanhuksia ja kehitysvammaisia. Heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevat tarvitsevat hoivan ja huolenpidon. Molemmissa palveluissa vaikeutunut henkilöstöpula on suurin haaste palveluiden laadulle ja saatavuudelle. Tätä haastetta ratkotaan. Sen kanssa joudumme elämään tulevat vuodet.

Kun työikäisten osuus väestöstä pienenee, työvoimapulaa on ratkottava monenlaisilla keinoilla, joista yksi on osatyökykyisten työntekijöiden työpanoksen parempi hyödyntäminen. Palkkaus, työolot, työaikajärjestelyt, kouluttautumismahdollisuudet, paremmat urapolut ovat asioita, joilla alan houkuttavuutta turvataan tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden työelämän on uudistuttava myös siitä näkökulmasta, että osa-aikatyö ja osatyökykyisen työ ovat oikeasti mahdollisia. Hoito-ja hoivatyöntekijöitä ei saa ajaa loppuun vaan varhaisessa vaiheessa on tuettava työkyvyn ja hyvinvoinnin säilyttämisessä. Parhaimmillaan hoitotyö on merkityksellistä ja palkitsevaa. Hyvinvoiva työntekijä on hyvien sote-palveluiden tärkein perusta.

Reilu työelämä on arvo, jota on puolustettava erilaisten työntekijöiden näkökulmasta.

Kirsi Lehtimäki

Heinolan kaupunginhallituksen pj

aluevaaliehdokas (sd)

sairaanhoitaja