Pidetään huolta Heinolasta, Heinola pitää huolta sinusta – SDP

Kuntavaalit 2021

Pidetään huolta Heinolasta, Heinola pitää huolta sinusta – SDP

Valtuustokausi maanantaina 16.8. Heinolassa ilman äänestyksiä. Tästä päivityksestä voit lukea Heinolan demareiden valinnat keskeisiin luottamustehtäviin.

12 Henkisen valtuustoryhmämme kipparina jatkaa Jouko Rajajärvi ja varapuheenjohtajana toimii Sami Salminen. Ryhmän sihteereinä jatkavat Erika Tiainen ja Seija Kasurinen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Kirsi Lehtimäki ja hallituksen jäseniksi Jouko Rajajärvi, sekä Kimmo Huvinen. Lehtimäen varajäsen on Seija Kasurinen, Rajajärven Sami Salminen ja Huvisen Erika Tianen

Valtuuston 1. varapuheenjohtajana toimii Heimo Riutta

Elinvoimalautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Erika Tiainen ja jäseneksi uusi valtuutettu Jari Vastamäki. Tiaisen varajäsen on Pirjo Uimonen ja Vastamäen varajäsen on Risto Turunen

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Seija Kasurinen ja jäseniksi Sami Salminen, sekä Pirjo Riikonen. Salmisen varajäsenenä toimii Keijo Peltola ja Riikosen varana Tuula Ljungkvist. Kasurisen varajäsen tulee kristillsidemokraateilta. Työväen yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti Salmisesta tulee lautakunnan puheenjohtaja kesällä 2023.

Teknisenlautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Taisto Lehmusvuori ja jäseniksi Sari Kallio ja Juho Salonen. Lehmusvuoren vara on Tomi Huuskonen, Kallion vara on Mia-Mari Lahti ja Salosen Jorma Sirkesalo.

Lupa -ja valvontalautakunnan varapuheenjohtaksi valittiin Liisa Aalto ja hänen varajäsenekseen Riitta Lehtinen.

Sosiaali -ja terveyslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Heimo Riutta ja jäseniksi Helga Nurminen-Ekholm ja Mia-Mari Lahti. Riutan varajäsenenä toimii Jouko Rajajärvi, Nurminen-Ekholmin varana Anita Hokkanen ja Lahden varana Tuula Korhonen.

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana toimii Sanna Koponen ja Koposen varajäsenenä Marita Kemppi.

Keskusvaalilautakuntaan valittiin Virpi Saarenpää ja 1. varajäseneksi Pentti Helenius.

Lautamiehenä toimii Jani Neiglick ja uskottuina miehinä Matti Uimonen, Harri Kasurinen ja Pirjo Jaaksola.