Terveys ja hyvinvointi rakennetaan arjessa -yhdessä voimme tehdä Heinolasta Hyvinvoivan kaupungin

Jokainen meistä haluaa voida hyvin ja saada parasta palvelua kaupungissamme. Näin uskon.

Aidosti terveyden ja hyvinvoinnin painopiste ei ole yksin Sote-palveluissa.

Hyvistä ja oikeista päätöksistä kaupungissamme lähtee hyvä kierre syntymään.

Heinola on liikuntakaupunki, joka kannustaa liikkumaan. Lähiluonto on saavutettavissa, lapsilla on mahdollisuus liikuntaharrastuksiin, pyöräteiden kunto on tärkeä osa hyvää toimintaa kaupungissa.

On hyvä muistaa, että Sote-palvelut keskittyvät ensisijaisesti korjaaviin toimenpiteisiin, sairauksien hoitoon. Näin ei pitäisi yksin olla, vaan ennen kaikkea ennalta ehkäisy, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on meidän kaikkien etu, tulevaisuuden teko jokaiselle meistä. Nyt tekemättä jätetty hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kerryttää hoitovelkaa, kaikissa ikäluokissa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaupungin ja tulevien hyvinvointialueen tehtävä.

Hyvinvointialueella tarvitaan päättäjiä, jotka haluavat rakentaa yhteistä tulevaisuutta ja tehdä myös hyvinvointipalvelujen osalta kestäviä päätöksiä.

Jokainen päätös kaupungissamme on terveyspäätös. Päätökset tulee olla hyvin perusteltuja ja tavoitteellisia. Kaupungilla on velvollisuus päätösten terveys ja hyvinvointivaikutusten arviointiin ja seurantaan. Sote-järjestämislaki, joka tuli voimaan viime kesänä, korostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä siten, että vastuutahot ovat määritetty ja yhteistyössä kaupungin ja hyvinvointialueen sekä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Kaupunkimme tarvitsee asukkaita ja asukkaat arvostavat hyvinvointia. Hyvinvointi, terveys ja hyvä elämä on lupaus, jota on vaikea vastustaa. Heinolan kaupungin kilpailuvaltti voisi olla Hyvinvoiva kunta. Mitä, jos päättäisimme olla Hyvinvointikunta? Mitä meidän sitten tulisi tehdä?

Liikuntapalvelut Heinolassa ovat hyvät, aina kehitettävää löytyy, tehdään kehitystyötä yhteisöllisesti ja liikuntalain hengessä. On hyvä muistaa, mikä on kunnan tehtävä kaikkien palvelujen tuottamisessa, verorahoituksella. Tärkeää on, miten verotuloja käytetään.

Saamme hyvinvointia osallisuudesta, kulttuurista ja liikunnasta. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on. Otetaan ystävät mukaan toimintaan. Heinolassa toimii monia yleishyödyllisiä yhteisöjä. Yhteisöllistä toimintaa voi aidosti kehittää, monella tavoin.

Harrastusmahdollisuudet, lähiluonto kutsuu, kulttuuritarjonta kehittyy jatkuvasti.

Eli meillä on mahdollisuuksia tehdä Heinolasta Hyvinvoiva kunta.

Ennakoivat, lähellä olevat peruspalvelut ja niiden merkitys terveyden edistämisessä on turvattava. Arjen terveelliset valinnat ovat ratkaisuja kustannusten hallintaan.

Sairaanhoidonkustannuksiin voidaan vaikuttaa lähellä olevilla peruspalveluilla, ennakoinnilla ja hoitoon pääsyn turvaamisella. Apua on saatava siellä, missä ihminen on- lähellä ja helposti.

Hyvinvointi on arvokkainta, mitä meillä on. Pidetään toisistamme huolta.

Pirjo Riikonen ( sd)

kaupunginvaltuutettu

aluevaaliehdokas, Terveystieteen maisteri, sosiaali- ja terveysjohtamisen eMBA, fysioterapeutti