Aluevaalit 2022

Hyvinvointialueita on Suomessa 21. Niiden ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittava aluevaltuusto, joka päättää alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Historian ensimmäiset aluevaalit käydään hyvinvointialueilla 23.1.2022. Jatkossa aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023. Ensimmäiset valtuustot suunnittelevat oman hyvinvointialueensa toimintamalleja ja vastaavat siitä, että kaikki asukkaat saavat tulevaisuuden sote-palvelunsa laadukkaasti ja tasapuolisesti koko alueella. Päätökset koskevat esimerkiksi palveluverkon laajuutta, hoitoon pääsyä ja henkilökunnan työoloja.

Hyvinvointialueen palveluja ovat muun muassa

Aluevaaleista voit lukea lisää mm. täältä: www.soteuudistus.fi

  • lääkärin ja terveydenhoitajan palvelut
  • suun terveydenhuolto
  • lastensuojelu
  • ikäihmisten asumispalvelut
  • kotihoito
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • vammaispalvelut
  • pelastustoimi
  • sairaala- ja neuvolapalvelut

ALUEVAALIT- MISTÄ ON KYSE?

Lisätietoja:

Oikeusministeriön vaalisivut

Sote-uudistus